Přeskočit na obsah


Omezení na cestách

Správa Krkonošského národního parku v zimních měsících dočasně zakazuje vstup z důvodu ochrany přírody na komunikace vedoucí k přezimovacím objektům a krmelištím. Ostatní omezení vyplývají z prací probíhajících na cestách (opravy, přibližování dříví). Pokud je cesta označena jako "uzavřená", tak po ní není možné procházet a není možné ji ani obejít. Pokud je označena "omezení průchodu", pak to znamená, že uvedený úsek je staveništem, kde mohou být zhoršené podmínky průchodu, kde budete míjet pracovníky stavební firmy a stavební stroje, ale v zásadě je daný úsek možné projít nebo těsně podél staveniště obejít.
Aktuální přehled omezení na cestách najdete podrobně včetně vyznačení na mapě na mapovém serveru Správy KRNAP:
http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/

Klikutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě "vrstvy" můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Název cesty Územní pracoviště Termín Důvod omezení Popis události Odkaz  na mapu
LC Na Žalý Rezek 31. 8. – 15. 9. 2022 oprava povrchu cesty Cesta zcela uzavřena! mapa

Červeně znač. tur. cesta
Richtrovky – Modrý důl

Pec pod sněžkou 25. 8. – 25. 9. 2022 vrtulníkové přibližování cesta uzavřena mapa
LC Thámova Pec pod sněžkou 25. 8. – 2. 9. 2022 výřez cesty výřez cesty od nežádoucích dřevin a jejich štěpkování  
LC Velbloudí svážnice (spodní) Špindlerův Mlýn 24. 8. – 31. 10. 2022 těžba a přibližování dřeva Pohyb vývozních a odvozních souprav po cestě.  
LC K Huťskému rybníku Harrachov 22. 7. – 31. 8. 2022 odstranění migrační bariéry – Milnice Průchod omezen. mapa
Stará celní cesta Harrachov 28. 6. – 31. 8. 2022 doprava staveništní techniky Odstranění migrační bariéry Milnice. Průchod a průjezd omezen. mapa
LC Kládová – most Harrachov 1. 6. – 6. 10. 2022 rekonstrukce mostu Rekonstrukce mostu, zcela uzavřeno! mapa
LC Dřevařská II Špindlerův Mlýn 7. 6. – 30. 9. 2022 rekosntrukce cesty Zákaz vstupu, nebezepečí úrazu. mapa
TCH Luční bouda – bouda Bílé Labe Špindlerův Mlýn 3. 6. – 31. 10. 2022 rekonstrukce chodníku omezený průchod mapa
Luisina cesta (Těsný důl) Horní Maršov 14. 7. – 30. 11. 2022 následky větrné kalamity Neprůchozí cesta. Odstraňování škod po větrné kalamitě. mapa
Křížová cesta Horní Maršov 11. 7. – 31. 12. 2022 nebezepčené stromy Chodník zcela uzavřen. Hrozí pád nebezpečných stromů. mapa
Chodník Via Piette Horní Maršov 6. 4. 2022 – 6. 4. 2023 poškozená cesta Chybějící zábradlí a poškozená opěrná zeď.  
Chodník Luisina cesta
(Těsný důl)
Horní Maršov 11.  2. – 31. 11. 2022 padající kamení – stržený chodník Po pádu kamení ze svahu došlo ke stržení části štětovaného chodníku. Průchod nemožný. mapa
Most u Myslivny Pec pod Sněžkou 1. 7. – 15. 8. 2022 havarijní stav mostu Vzhledem k havarijnímu stavu je vstup pouze pro pěší. mapa
vrchol Sněžky Pec pod Sněžkou 27. 6. 2022 – 30. 9. 2023 oprava vyhlídky Průchod omezen. mapa
Kolem Kraví hory Pec pod Sněžkou 24. 6. – 31. 8. 2022 přibližocání dříví Neprůjezdné, neprůchodné, pohyb techniky po komunikaci. mapa

 

Přehled cest každoročně uzavíraných z důvodu ochrany přírody (od 15. března do 31. května):

 1. Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasa Liščí cesta (opatření obecné povahy Správy KRNAP č. OOP 6/2020).
 2. Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka (OOP 7/2020).
 3. Modrá turistická cesta (Davidova) v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou (OOP 7/2020).
 4. Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí), vedoucí z části po hranici klidového území (OOP 8/2020 a 10/2020).
 5. Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáku k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda (OOP 8/2020).
 6. Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cesta k Niklovu Vrchu (OOP 8/2020).
 7. Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí (OOP 9/2020).
 8. Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy (OOP 9/2020).
 9. Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí (OOP 10/2020).
 10. Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem (OOP 11/2020).
 11. Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň (OOP 12/2020).
   

Soupis komunikací k přezimovacím objektům a krmelištím s dočasným zákazem vstupu
(od 1. prosince do 30. dubna):

Místní označení komunikace Počátek zákazu Konec zákazu Území obce
Spodní Janova cesta výjezd ze silnice I. tř. č. 14 v lokalitě Dlouhý potok ve směru z Mýta na Vilémov křižovatka cest Spodní Janova cesta a Malinová cesta Harrachov
Fišerova rokle na odbočce cesty z Dolní Rokytnice na Studenov v místě protnutém hranicí NP s místním označením „Hranice“ přezimovací obůrka Harrachov
Bílá voda
(Bělovodský důl)
od křižovatky – odpočinkové místo u Bílé vody přezimovací obůrka Harrachov
Nad Dušnicí křižovatka cest Nad Dušnicí a Nad Vejpalicemi křižovatka cest Nad Dušnicí a Ke škole Horní Dušnice – Jablonec nad Jizerou
Vysoký hřbet křižovatka na pravé straně silnice
č. 286 ve směru na Dolní Mísečky v lokalitě Skelné Hutě
 
přezimovací obůrka Vítkovice
Obora Školky Judeichova cesta Slepá svážnice Špindlerův Mlýn
Ke Krakonošově strouze křižovatka s cestou k Assmannově studánce Bedřichov „U Kamenného mostu“ Špindlerův Mlýn
Zvonička – Klauslův potok Klauslovy Boudy, okraj lesa přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Povalková křižovatka s cestou Struhadla přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Hromovka – Michlův Mlýn rozc. U Hromovky nad Michlovým Mlýnem – okraj lesa Špindlerův Mlýn
Pevnost okraj lesa v jižním rohu pastviny nad Pevností přezimovací obůrka Špindlerův Mlýn
Alpina II odbočka k hotelu konec cesty Alpina Špindlerův Mlýn
Horní Velbloudka křižovatka s cestou Pařízek pod Janským vrchem Křižovatka se žlutou turistickou cestou Vrchlabí
Čermákova cesta Horní Velbloudka Bucharova cesta mezi Předním a Zadním Žalým Vrchlabí
Hádek kraj lesa (hranice NP) na cestě z Dolního Dvora na Hádek odbočka z Horské silnice do údolí Zlatého potoka Dolní Dvůr
Digrin kraj lesa před obůrkou na odbočce z asfalt. silnice Lánov – Bönischovy Boudy na modré turist. cestě z Rejdiště do Dolního Dvora v místě zvaném „U Buku“ Černý Důl
Cestník – Filip místo zvané „Cestník“ na cestě z Horních Albeřic na Malou Úpu křižovatka žluté a modré turistické cesty v Horních Lysečinách Horní Maršov
Jana bouda – Pěnkavák přibližně 450 m nad křižovatkou s cestou z Dolní Malé Úpy do lokality Janovy Boudy závora Pec pod Sněžkou
Gagarin 500 m nad Penzionem Duha Husí potok – brod, 1000 m nad křižovatkou v Luisině údolí Dolní Dvůr

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 5/2020 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAPSkrýt nabídku