Přeskočit na obsah


Formuláře

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Odbor státní správy

Odbor vnitřních věcí

Odbor ochrany přírody

 

Vyplněné formuláře je možno zaslat Správě KRNAP na e-mail elpodatelna(zavináč)krnap.cz elektronicky pouze v případě, že budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem (jinak nebude podání přijato), nebo pokud budou do 5 dnů potvrzeny ústně do protokolu nebo písemně (s vlastním podpisem). Pokud se učiní podání prostřednictvím ID schránky, není již elektronického podpisu třeba.

V opačném případě je nelze považovat za podání dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění).



Skrýt nabídku