Přeskočit na obsah


Mapový server a GIS

Počátek využívání geografických informačních systémů (GIS) na Správě KRNAP se datuje již do roku 1992. Za tu dobu se GIS (software, datové sady, analytické nástroje...) stal nedílnou součástí všech činností souvisejících s fungováním instituce tohoto druhu (výkon státní správy, lesní hospodářství, věda a výzkum atd.).

GIS Správy KRNAP je založen na používání technologií především firmy ESRI. Základním kamenem je systém ArcGIS, v současnosti ve verzi 10.21.

Hlavní mapový server Správy KRNAP

Správa KRNAP v současné době provozuje mapový server založený na technologii ESRI ArcGIS Viewer for Flex na adrese http://gis.krnap.cz/map/. Obsah tohoto mapového serveru je pravidelně aktualizován. Na serveru najdete zajímavé vrstvy z oborů: Turismus, Ochrana přírody, Živá příroda, Management lesa, Voda a Území.

Přejít na mapový server

 

Krkonoše v INSPIRE - Společný GIS v ochraně přírody

V rámci projektu „Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“ (CZ.3.22/1.2.00/09.01541), který probíhal v letech 2011 – 2014, vznikl po usilovné společné práci obou národních parků nový mapový server „geoportál“ (http://geoportal.krnap.cz/). Jeho hlavním úkolem je nahlížet na české Krkonoše a polské Karkonosze bez přítomnosti státní hranice a odlišného národního jazyka. Společný Geografický informační systém (GIS) Krkonoše/Karkonosze představuje významný posun v možnosti ochrany přírody, což je hlavní náplň činnosti obou národních parků. Dosud byl v každém z parků GIS řešen samostatně a data, která se potkávala na hranicích, nebyla někdy pro další zpracování použitelná. V přípravné fázi projektu byly vybrány zájmové vrstvy z devíti témat, které poté experti z Čech a Polska harmonizovali. Po harmonizaci již všechny vrstvy mají shodné atributy a jejich geometrie se potkává přesně na státní hranici obou národních parků. Výsledné vrstvy jsou vystaveny na novém veřejném mapovém serveru.

Jedná se o témata:
  • cestovní ruch (turistika)
  • Natura 2000
  • fauna
  • flora
  • mokřady
  • lesy
  • ekologické koridory
  • geologie a geomorfologie
  • technická infrastruktura

Cílovými skupinami nového mapového serveru jsou pracovníci obou národních parků, vzdělávacích institucí, studenti, vědci, místní samosprávy, obyvatelstvo regionu a v neposlední řadě také turisté a návštěvníci hor. Všichni získají přehledný, snadný a rychlý přístup k informacím z prostředí Krkonoš. Pro potřeby národních parků je společný GIS vnímán jako nezbytný prostředek v ochraně přírody. Pro ostatní to bude nepostradatelný zdroj dat. Výstupy společného GIS jsou přístupné všem a podstatně změní náhled na Krkonoše, neboť bude potlačen vliv státní hranice. Území bude vypadat jednotně a celistvě.

přejít na mapový server Krkonoše/Karkonosze
Skrýt nabídku